Forside

Forlaget LEA startede i 1988 med udgivelsen af »Sjove sange for søløver« af Birgit Bach. Det var dengang et kassettebånd med tilhørende sangbog. Nu er kassettebåndet remixet på en CD.

Derefter blev der en meget lang pause, idet både forfatter og forlægger havde nok at gøre på deres arbejde i folkeskolen. Både Birgit Bach og Lene Elmose Andersen er lærere, som i mange år har undervist udenlandske børn i dansk og mange andre fag.

Tiden var inde til at få aktiviteterne igang igen. Det skete med udgivelsen af »Læg krop til sproget« – en stor dramabog for undervisere og pædagoger, der har med tosprogede børn og unge at gøre. Bogen er også velegnet til specialundervisningen og fremmedsprogsundervisningen.

Vi lægger stor vægt på, at de ting, vi laver, har rod i virkeligheden og er gennemprøvede på mange forskellige elever.

Bog-cover Læg krop til sproget

 
Derudover har vi samarbejdet om ”Sørøver Søren og hans skrækkelige mor" og "Georg Snapper" – alt relateret til musik, drama og børn. Disse bøger, hæfter og CD'er er udgivet på Birgit Bachs forlag www.bibak.dk.

Birgit Bach holder dynamiske kurser i at lægge krop til sproget. Hun underviser også voksne udlændinge i dansk og dansk kultur på universitet og i virksomheder.

Venlig hilsen

forlaget LEA
v/ Lene Elmose Andersen
Råhøjparken 84
8260 Viby J.

til toppen